Als werknemers je belangrijkste kapitaal zijn.

 

 

Vitalentum helpt bedrijven en organisaties door coaching, training en advies een omgeving te ontwikkelen en te bestendigen met vitale medewerkers die hun talenten optimaal inzetten en werken in verbinding met elkaar. 

De waarde van werk wordt te vaak uitsluitend afgemeten aan het productieve aspect. Terwijl veel medewerkers juist waarde hechten aan werk dat bijdraagt aan zingeving, geluk, creativiteit en welbevinden.

In sectoren waar gestuurd wordt op kosteneffectiviteit geven medewerkers sneller aan ontevreden te zijn over  hun werk. Redenen hiervan zijn de werk-omstandigheden en de werkdruk, de collegialiteit, de waardering die ze ontvangen en de relatie met de leidinggevende.  De werkbetrokkenheid en de mate van werkgeluk zijn hier dan ook laag.

Vroeger of later resulteert dit in stijging van het ziekteverzuim door afnemende vitaliteit, het niet meer functioneren vanuit  drijfveren en het kwijtraken van de verbinding. Problemen van fysieke- en/of psychische aard zijn het gevolg.

De visie van Vitalentum

Wij geloven dat er 3 pijlers en een goede voedingsbodem nodig zijn voor  het werkgeluk en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

1. Vitaliteit

Een medewerker die vitaal is, heeft energie, veerkracht en plezier zowel op het werk als thuis.

2. Drijfveren

Een medewerker die werkt vanuit zijn drijfveren kan zijn talenten en vaardigheden inzetten en is gemotiveerd

3. Verbinding

Een medewerker die in verbinding is, voelt zich gewaardeerd, is collegiaal, werkt met zin en heeft passie voor het bedrijf.

Een onbalans  in deze drie pijlers  heeft invloed op het werkgeluk van een medewerker en kan de werksfeer in een team en zelfs de resultaten negatief beïnvloeden. Het risico op periodiek verzuim wordt groter evenals het risico op algehele uitval.

De voedingsbodem

De voedingsbodem kun je ook wel duiden als de bedrijfscultuur. Dit is de manier waarop de dagelijkse gang van zaken er aan toe gaat. Deze heeft te maken met normen, waarden, de organisatie-structuur, rituelen en symbolen (zoals bedrijfslogo’s). Maar ook de levensfase en de omgeving waarin het bedrijf opereert zijn van invloed op de voedingsbodem.

 Een familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen en een stabiel productenaanbod heeft, biedt een andere voedingsbodem aan haar medewerkers dan een zorgorganisatie die te maken heeft met overheidsregelingen en kortingen op budgetten.

Wij zijn er dan ook voorstander van om de voedingsbodem in het onderzoek en in het verbetertraject van werkgeluk te betrekken.