De vrouw kan de wereld redden

Naast mijn werk voor Tomatoworld heb ik een bedrijf voor coaching en therapie. Misschien dat u denkt: “Wat een rare combinatie”, maar feitelijk gaat het in al mijn werkzaamheden over communicatie, mensen en het behalen van doelen.

Een concept dat ik gebruik in mijn coaching is “De taal van de innerlijke familie”. Dit psychologische concept gaat ervan uit dat we allemaal een innerlijke vrouw, man, jongetje en meisje hebben. Ieder van deze archetypen staat voor bepaalde kwaliteiten, eigenschappen, waarden etc. Meer uitleg is te vinden via deze link:

We hebben het vaak over vrouwen aan de top en we bedoelen dan fysieke vrouwen. Ik zou toch liever spreken over leiders aan de top die hun innerlijke vrouw hebben ontwikkeld. En dat kunnen vrouwen zijn maar ook mannen. 

Feit is dat de innerlijke vrouw in de huidige wereld vaak zo weinig zichtbaar is. Zomaar wat kwaliteiten van de innerlijke vrouw zijn wijsheid, intuïtie, zelfreflectie, samenwerken, weloverwogen keuzes maken, compassie tonen, dragen, voeden, loslaten, geduld en verteren. Veel van wat er nu gebeurt in de maatschappij of in bedrijven is gebaseerd op onbegrip over, weerstand tegen en boosheid op de realiteit en de medemens. Er is niet zo veel meer dat geruststelt, we voeden elkaar steeds minder, we wijzen naar de ander in plaats van te kijken naar onszelf. Wie het verste kan pissen is belangrijker dan samen verder komen. Kortom; de innerlijke vrouw wordt behoorlijk ontkent. En juist de kwaliteiten van de innerlijke vrouw hebben we zo nodig in leiderschap voor een verdraagzame toekomst. 

En als u een man bent dit dit leest, denk dan niet dat dit niet voor u bedoeld is want iedereen heeft die innerlijke vrouw dus ook mannen. En zowel mannen als vrouwen ontkennen hun innerlijke vrouw. Het moeten bereiken van resultaten ten koste van alles en vooral van jezelf, niet mogen falen en vooral alles goed willen doen is iets wat ik meer en meer om me heen zie gebeuren. Zelfs al bij jonge mensen. Niet meer de rust nemen om even van afstand naar de situatie te kijken en beslissingen te heroverwegen lijkt steeds moeilijker te zijn door de snelheid van ons bestaan.

 En nu? Constateren dat we te maken hebben met een niet aanwezige of misschien zelfs wel overspannen innerlijke vrouw is natuurlijk niet voldoende. We moeten in actie komen en zelf de regie nemen. 

Wat een innerlijke overspannen vrouw nodig heeft is steun vanuit compassie in plaats van kritiek en gezeur over alles wat er niet goed is. Elkaar opzoeken en echte verbinding maken met de ander om zo samen in wijsheid oplossingen te vinden. Positief nieuws benadrukken, luisteren naar je lijf in plaats van onhaalbare doelen nastreven. De rust nemen om de zin en de noodzaak van waar je mee bezig bent af te wegen. Verteren en loslaten van oude overtuigingen en jezelf voeden met nieuwe waarden. Pas als we hiertoe in staat zijn, krijgt de innerlijke vrouw weer draagkracht en kan een nieuwe koers worden gevaren. Ik wens de wereld een sterke innerlijke vrouw toe. Laten we we beginnen om haar bij ons zelf weer te herkennen.

De vrouw kan de wereld redden