Wat kost ziekteverzuim

Een hoog ziekteverzuim kan organisatorische- en financiële problemen tot  gevolg hebben en zelfs imagoschade.

Voor de werkgever kost een verzuimdag van een medewerker met een gemiddeld jaarinkomen van 36.500 euro  aan directe en indirecte kosten zo’n 410 euro.

Wanneer kortdurend verzuim leidt tot langdurig verzuim met arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht om 2 jaar 70% van het loon uit te betalen. In sommige bedrijfstakken kan dit oplopen tot 170% (pensioen, vakantie, overwerk etc.)

Is ziekteverzuim vermijdbaar?

Ziekte door griep of een gebroken been kan niet altijd worden voorkomen maar meestal leiden deze oorzaken van ziekte niet tot langdurige uitval.

Dit is vaak wel het geval bij ’vermijdbaar’ verzuim, als gevolg van:

  • een verstoorde werksfeer;

  • te hoge arbeidsbelasting;

  • slechte arbeidsomstandigheden;

  • Privéproblemen;

Deze factoren  zijn wel degelijk te beïnvloeden.Preventief ofwel “vermijdbaar” optreden verlangt een verandering van mindset maar zal de duurzame inzetbaarheid, het werkgeluk en de werkbetrokkenheid van medewerkers ten goede komen.

Wat levert het op?

Aandacht voor preventie van ziekteverzuim in het kader van duurzame inzetbaarheid levert voor zowel de medewerker, het team als voor de werkgever resultaat op:

  • Voor de medewerker is de winst: vertrouwen, herstelde autonomie, waardering en werkgeluk

  • Voor een team levert het een betere samenwerking, meer begrip voor elkaar en verbinding op .

  • Voor de werkgever levert het kostenbeheersing op en een gezonde organisatie met tevreden werknemers, een hogere productiviteit, een duurzame arbeidsrelatie en een goed imago.

 

“Vertrouwen en zeggenschap vergroten de autonomie en dat draagt bij aan het werkgeluk.”