Waarom het belangrijk is om je drijfveren te kennen.

 Als je je drijfveren kent en dus weet wat jou intrinsiek motiveert is het veel gemakkelijker om de juiste richting te kiezen en met werkgeluk te werken.

 

Drijfveren voorspellen
 • Wat een persoon drijft

 • wat richting geeft aan iemands gedrag.

Ook uit recent onderzoek blijkt dat drijfveren valide zijn en van groot belang voor medewerker en organisatie.

Dit heeft twee redenen:

 1. Drijfveren sturen vaak ons gedrag. In vrijwel iedere situatie of functie heeft iemand ruimte en maakt iemand keuzes wat hij of zij gaat doet. De eigen motivatie en drijfveren geven mede richting aan die keuzes. Indien de drijfveren “matchen” met de taak, heeft dit direct positieve invloed op onze uitvoering van een taak en op onze prestaties. Gericht werven en selecteren met drijfveren leidt tot betere resultaten. 

 2. Drijfveren en motieven bepalen ook of datgene wat iemand doet, bevredigend is voor die persoon; of iemand er “energie“ van krijgt. Het gevolg is dat werkplezier en werktevredenheid een direct gevolg zijn van een goede aansluiting tussen drijfveren en werkzaamheden. Zo blijkt dat deze match een grote invloed heeft op personeelsverloop; mensen gaan op zoek naar een situatie of functie die matcht met hun drijfveren. 

Coachen van mensen, om hun match te versterken heeft gevolgen voor de werktevredenheid, het verzuim en het verloop.

Vitalentum biedt een gevalideerde test om jouw drijfveren naar boven te halen. Wij gebruiken hiervoor de Innerlijke Familie Drijfverentest (IFD).

 Je maakt deze test on-line en vervolgens maken we 2 afspraken van ongeveer 1,5 uur. Lees hieronder meer of maak meteen een afspraak.

Waarbij kan de drijfverentest worden ingezet?

Loopbaanvragen

Bij loopbaanvragen ligt het voor de hand om te kijken in hoeverre de drijfveren van de cliënt passen bij zijn of haar functie. Zo nee, welke drijfveren zou de cliënt dan met name meer ruimte willen geven? Welke wellicht minder? Welk type functies zijn (meer) passend? Maar ook is het interessant om te kijken hoe iemand binnen zijn of haar huidige functie (of privé) al meer ruimte voor bepaalde drijfveren kan creëren. 

Het is wellicht interessant om te weten dat er een samenhang is gevonden tussen het veel gebruikte RIASOC-model van Holland en de beroepsinteresses en een aantal drijfveren. Zie de volgende tabel.

Coachvragen

De IFD is zeer goed bruikbaar bij coachvragen. De kunst is  steeds om te onderzoeken of je via de drijfveren een relatie kunt leggen met de coachvraag van de cliënt. Welke nieuwe inzichten of invalshoeken levert het bekijken van het drijfverenprofiel op?  Kan de uitslag bijvoorbeeld een verklaring geven waarom iets niet lukt of minder goed gaat? Denk aan bijvoorbeeld:

 • Komen de drijfveren overeen met het gedrag van de cliënt?

 • Zijn bepaalde drijfveren te weinig aanwezig om als het ware vanzelf gewenst gedrag te stimuleren?

 • Is er een belangrijke drijfveer gemeten die onvoldoende aan bod komt in het dagelijks leven van de cliënt?

 • Zijn er conflicterende drijfveren die met elkaar strijden om voorrang?

 • Passen niet alle drijfveren bij het doel dat de cliënt nastreeft en levert dit strijd op?

 • Hoe zit het met de logische lijn in de innerlijke familie?
Overspanning/burnout/psychische klachten

Wij hebben gemerkt dat het inzetten van de IFD bij dit type vraagstukken ook waardevolle informatie kan opleveren. Hierbij is de invalshoek dan vooral waar iemand energie verliest en waar iemand niet goed voor de eigen vitaliteit zorgt. Bij dit type vragen zullen vermoedelijk de drijfveren van het meisje aandacht vragen. Hoe is het met haar behoefte aan rust? In hoeverre zorgen de volwassen familieleden daarvoor. De innerlijke kinderen staan voor vitaliteit: welke van hun drijfveren komen wel of niet aan bod in het leven van de cliënt? In hoeverre dragen de innerlijke man en vrouw van de cliënt hier zorg voor? De volgende vragen zijn dan relevant. 

 • In hoeverre leeft de cliënt conform de drijfveren? Waar verliest hij/zij energie?

 • Waar liggen kansen om weer meer energie te krijgen?

 • Welke familieleden verdienen meer aandacht in het dagelijkse leven?

 • Welke familielid mag even uitrusten?

Leidinggeven versus niet leidinggeven

Uit onderzoek van Construct is Gebleken is dat de drijfveren vragenlijst kan voorspellen welke mensen in leidinggevende functies zitten en welke mensen niet:

 • Mensen in leidinggevende functies scoren vaak hoger op de drijfveren​ Invloed & Leiderschap​ en ​Positie & Status​.

 • Medewerkers scoren vaak hoger op: ​Structuur & Regelmaat​, ​Zekerheid & Voorspelbaarheid​ en ​Zelfverbetering & Oefening​.

Team samenstelling

Wat bepaalt een “winning team”. Collegialiteit, een goede samenwerking, vitale mensen en de juiste faciliteiten vanuit het bedrijf. Het zijn stuk voor stuk noodzakelijk elementen. Maar ook de juiste drijfveren zijn essentieel om een team te laten floreren. Met de Innerlijke familie drijfveren test kan worden bepaald of de teamsamenstelling de juiste gedrevenheid heeft om de doelen te bereiken. Je kunt je voorstellen dat een team dat als doel heeft om innovaties aan te jagen niet heel succesvol zal zijn wanneer medewerkers hoog scoren op drijfveren die horen bij het innerlijk meisje zoals Zekerheid & Voorspelbaarheid.  En in teams waar samenwerking noodzakelijk is om doelen te bereiken is het niet handig om hoge scores te vinden die horen bij de “manpower” zoals Status & Positie, Competitie & Winnen, Onafhankelijkheid en vrijheid. Met de kennis uit de IFD kan de juiste teammix worden gemaakt, afgestemd op de te behalen doelen.